ชื่อไทย : เอื้องไม้ตึง
ชื่อท้องถิ่น : ตีนนก(กลาง,อุดรธานี) / เอื้องเค้ากิ่ว, เอื้องเค้ากิ่วแม่สะเรียง(เหนือ) 
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium tortile Lindl.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยเป็นแท่งกลม ขนาด 15 – 30 ? 1.2 – 1.6 ซม. โคนเรียวเล็กคล้ายก้าน ตรงกลางต้นป่องพองและปลายสอบ ช่วงกลางต้นแบนเล็กน้อย ผิวแห้งเป็นร่อง ขึ้นชิดกันเป็นกอ
ใบ :
รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2-3 ซม. ยาว 8-15 ซม. เรียงตัวสลับเกือบตลอดต้น ปลายใบหยักเว้าตื้น แผ่นใบค่อนข้างบาง แต่เหนียว ทิ้งใบเมื่อผลิดอก
ดอก :
ออกเป็นช่อตามข้อจากช่วงกลางต้นขึ้นไป ก้านช่อสั้น ยาว 4 – 6 ซม. จำนวน 2-3 ดอก ขนาดบานเต็มที่ กว้าง 6-7 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกคล้ายกันสีม่วงอมแดง ขอบเป็นคลื่นและบิดพลิกพลิ้ว กลีบปากห่อสีเหลืองอ่อน และมีขีดสีม่วงแดง มีขนทั้งสองด้าน มีกลิ่นหอม ดอกบานทนประมาณ 1 สัปดาห์
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : กุมภาพันธ์ สิ้นสุดระยะติดดอก : เมษายน
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบแล้งป่าเบญจพรรณที่ระดับความสูง 100-1,000 เมตร ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ อินเดีย พม่า อินโดจีน และมาเลเซีย

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่. [1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554